نوشته‌ها

کتاب كشف توانمنديهای -ماركوس باكينگهام و دونالد كليفتون

کتاب کشف توانمندیهای -مارکوس باکینگهام و دونالد کلیفتون

/
کتاب کشف توانمندیهای -مارکوس باکینگهام و دونالد کلیفتون کتاب کشف توانم…
کتاب مدیریت نگرش

کتاب مدیریت نگرش

/
کتاب مدیریت نگرش کتاب مدیریت نگرش در تمامی رده های مدیریتی و …
دانلود کتاب جهانی شدن

کتاب جهانی شدن

/
دانلود کتاب جهانی شدن دانلود کتاب جهانی شدن -مقدمه : ما در مع…
کتاب مديريت اقتضائي

کتاب مدیریت اقتضائی

/
کتاب مدیریت اقتضائی خلاصه کتاب:کتاب مدیریت اقتضائی - می دانیم که …