نوشته‌ها

کوهی از صبر در عاشورا !

/
کوهی از صبر در عاشورا ! آن چه می بینی بی تابت نکند. به خدا قسم ا…