نوشته‌ها

داستان شكلاتهاي دوستي

داستان شکلاتهای دوستی

/
داستان شکلاتهای دوستی داستان شکلاتهای دوستی - با یک شکلات شروع شد. من …
اگر عمر دوباره داشتم

اگر عمر دوباره داشتم

/
اگر عمر دوباره داشتم اگر عمر دوباره داشتم -  مى کوشیدم اشتباهات …
داستان مرد در چمنزار

داستان مرد در چمنزار

/
داستان مرد در چمنزار داستان مرد در چمنزار - مرد نجوا کرد: «خدا…
داستان کوتاه شام آخر

داستان کوتاه شام آخر

/
داستان کوتاه شام آخر داستان کوتاه شام آخر - لئوناردو داوینچی …
داستان کوتاه تغییر دنیا

داستان کوتاه تغییر دنیا

/
داستان کوتاه تغییر دنیا داستان کوتاه تغییر دنیا - بر سر گور کشیشی د…
داستان کوتاه سرباز روس

داستان کوتاه سرباز روس

/
داستان کوتاه سرباز روس داستان کوتاه سرباز روس - تابستان ۱۹۴۵ ، کو…
داستان يك سنت

داستان یک سنت

/
داستان یک سنت داستان یک سنت - پسر کوچکی، روزی هنگام راه رفت…
اينجا هم همينطور

اینجا هم همینطور

/
اینجا هم همینطور  اینجا هم همینطور  - پیرمرد روی نیمکت نشسته بـو…
داستان راز خوشبختي

داستان راز خوشبختی

/
داستان راز خوشبختی داستان راز خوشبختی - تاجری پسرش را برای آموختن راز…
داستان شنیدنی سخاوت

داستان شنیدنی سخاوت

/
داستان شنیدنی سخاوت داستان شنیدنی سخاوت - پسر بچه ای وارد بستن…