نوشته‌ها

اگر عمر دوباره داشتم

اگر عمر دوباره داشتم

/
اگر عمر دوباره داشتم اگر عمر دوباره داشتم -  مى کوشیدم اشتباهات …
داستان کوتاه قدرت كلمات

داستان کوتاه قدرت کلمات

/
داستان کوتاه قدرت کلمات داستان کوتاه قدرت کلمات - چند قورباغه از جن…
داستان کوتاه و معروف فقر

داستان کوتاه و معروف فقر

/
داستان کوتاه و معروف فقر داستان کوتاه و معروف فقر - روزی یک مرد ثروت…
داستان اصل موضوع را فراموش نكن !!!

داستان اصل موضوع را فراموش نکن !!!

/
داستان اصل موضوع را فراموش نکن !!! داستان اصل موضوع را فراموش نکن !!! - …
داستان خب بعدش چی؟

داستان خب بعدش چی؟

/
داستان خب بعدش چی؟ داستان خب بعدش چی؟ - یک تاجر آمریکایی نزد…
داستان مرد در چمنزار

داستان مرد در چمنزار

/
داستان مرد در چمنزار داستان مرد در چمنزار - مرد نجوا کرد: «خدا…
داستان کوتاه سرباز روس

داستان کوتاه سرباز روس

/
داستان کوتاه سرباز روس داستان کوتاه سرباز روس - تابستان ۱۹۴۵ ، کو…
داستان يك سنت

داستان یک سنت

/
داستان یک سنت داستان یک سنت - پسر کوچکی، روزی هنگام راه رفت…

داستان هدیه تولد

/
داستان هدیه تولد داستان هدیه تولد - مردی دختر سهسالهای داشت. …
اينجا هم همينطور

اینجا هم همینطور

/
اینجا هم همینطور  اینجا هم همینطور  - پیرمرد روی نیمکت نشسته بـو…