نوشته‌ها

داستان شكلاتهاي دوستي

داستان شکلاتهای دوستی

/
داستان شکلاتهای دوستی داستان شکلاتهای دوستی - با یک شکلات شروع شد. من …
داستان کوتاه تريبول تنها

داستان کوتاه تریبول تنها

/
داستان کوتاه تریبول تنها داستان کوتاه تریبول تنها - آن ها در کنار یکد…
داستان اصل موضوع را فراموش نكن !!!

داستان اصل موضوع را فراموش نکن !!!

/
داستان اصل موضوع را فراموش نکن !!! داستان اصل موضوع را فراموش نکن !!! - …
داستان خب بعدش چی؟

داستان خب بعدش چی؟

/
داستان خب بعدش چی؟ داستان خب بعدش چی؟ - یک تاجر آمریکایی نزد…
داستان کوتاه سرباز روس

داستان کوتاه سرباز روس

/
داستان کوتاه سرباز روس داستان کوتاه سرباز روس - تابستان ۱۹۴۵ ، کو…
داستان يك سنت

داستان یک سنت

/
داستان یک سنت داستان یک سنت - پسر کوچکی، روزی هنگام راه رفت…
داستان آن سوي پنجره

داستان آن سوی پنجره

/
داستان آن سوی پنجره داستان آن سوی پنجره - در بیمارستانی، دو …
داستان یک ساعت ویژه

داستان یک ساعت ویژه

/
داستان یک ساعت ویژه داستان یک ساعت ویژه  -   مرد دیروقت، خسته …