نوشته‌ها

معماری چیست؟

معماری چیست؟ (تعریف واژه معماری)

معماری چیست؟

 

معماری چیست؟ (تعریف واژه معماری) – معماریبه وا ژه ای گفته می شود که ساختمان‌ها و دیگر سازه‌های فیزیکی را توصیف کند. معماری به فعالیت یک معمار گفته می‌شود که هم طراحی در یک سطح بزرگ مانند طراحی شهری (عمومی یا غیر عمومی ) و چشم‌اندازها و یا  طراحی در سطوح کوچک‌تر  مانند طراحی جزئیات و مبلمان را شامل می‌شود. ادامه مطلب …