کتاب پنجمین فرمان

کتاب پنجمین فرمان

کتاب پنجمین فرمان

کتاب پنجمین فرمان -مقدمه پیچیدگی از مشخصات عصر حاضر است. همگی ما در زندگی حرفهای و شخصی خود با مسائل غامض و پیچیدهای روبهرو میشویم که از آنها گریزی نیست و باید برای حل آنها چارهای اندیشید. بسیاری از علمای علوم اجتماعی به خیال چنین چارههایی بودهاند و کوشش زیادی در این راه مبذول داشتهاند.

رسیدگی به آفات شایع در مدیریت

هر چند این تلاشها بیثمر نبوده اند ولی باید گفت که هر یک آفاتی نیز با خـود بـه همـراه داشته اند. ساده انگاری شایعترین این آفات اسـت. در بعـد مـدیریت ایـن قضـیه خـود را بـه شـکل عملزدگی و اشتیاق در استفاده از الگوهای تکراری حـل مسـائل و در یـک کـلام، جسـتجوی نسـخه ای شفابخش و ابزاری همه کاره، نشان می دهد. تئوریهای همه شـمول و جـامعی کـه مـدعی حـل تمـامی مسائل غامض و پیچیده مدیریت هستند و خود را بی نیاز از آزمون و تدبر می دانند، بارزترین نماد این جریان آفت زده هستند.کتاب پنجمین فرمان

کتاب پنجمین فرمان

شناسایی ریشه های تفکـر سـاده انگارانـه مـدیران

این کتاب سعی و تلاشی است در جهت شناسایی ریشه های تفکـر سـاده انگارانـه مـدیران و تعیـین ناتوانیهایی که از این رهگذر سازمانها را گرفتار می سازد. کتاب حاضر راه حلی جدید و اساسی بـرای درمان مسائل و مشکلات سازمانها ارائه نمی کنـد؛ بلکـه فراخـوانی اسـت بـه تفکـر و تـدبر و تـرک ساده انگاری و پرهیز از فرضیه های همه شمولی که همواره پیروز و ظفرمند هستند.کتاب پنجمین فرمان.کتاب پنجمین فرمان

 

 

توضیح در مورد بخش کتاب های الکترونیک

در همین مورد میتوان به کتاب هایی اشاره کرد که در همین سایت بزودی اظافه خواهد شد.

کتابهای مدیریت پیشرفته در تمامی سطوح مدیرتی بسته به نوع فعالیت در بخش کتاب های الکترونیک قابل دریافت می باشد .

برخی از کتابها رایگان و برخی با مبلغی اندک ارائه می گردد.

 

دانلود فایل: کتاب پنجمین فرمان

اکثرفایلها رایگان هستند و هزینه پرداخت شده فقط جهت هزینه سرور و سایت می باشد.

هزینه فایل: ۱۰۰۰ تومان

کليک جهت خريد کالا ، به منظور پذيرش قوانين و مقررات سايت مي باشد .

همین موضوع در گوگل

کتاب پنجمین فرمان
5 (100%) از 2 رأی
0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟
در گفتگو ها شرکت کنید.

دیدگاهتان را بنویسید