پيشينه تاريخي توانمندسازي

پیشینه تاریخی توانمندسازی

پیشینه تاریخی توانمندسازی

پیشینه تاریخی توانمندسازی – از تاریخ کاربرد این اصطالح در ادبیات علوم انسانی اطالعات دقیقی در دست نیست . اما تا قبل از ورود آن به مدیریت در شاخه های مختلف علمی از جمله در علوم فنی )با نگرش بهبود و ارتقاء در سیستمها( بسط و گسترش یافت. کاربرد آن در علوم انسانی با بکارگیری مفاهیم قدرت و اختیار هماهنگ و همراه شد.

 

تاریخچه پیشینه تاریخی توانمندسازی

در اواخر سالهای ۱۶۹۰ و اوایل ۱۷۱۰ این مفهوم از قدرت برای مدیران صنایع مورد تردید واقع گردید. به ویژه با توسعه مکاتب “اثبات گرایی” و “تجربه گرایی”، که به مفهوم قدرت انسان اهمیت کمی می دادند. در این نگرش به واسطه تصور ثبات و قابل پیش بینی بودن طبیعت ، انسان نیز موجودی ناتوان و مقهور سرنوشت معرفی گردید.

 

 

مفهوم انسان از عنصر “فعال”

توسعه این مکاتب با تغییر مفهوم انسان از عنصر “فعال” به یک شی “منفعل” همراه بود. از این دوره زمانی بعنوان عصر ماشین یاد می شود. برای کسانی که نگرش مکانیکی داشتند، عبارت توانمندی به عنوان امری بی اهمیت و بی دلیل مورد توجه قرار می گرفت. بطور کلی عصر ماشین بدنبال انقالب صنعتی پدید آمد، زمانیکه افراد با اجزاء ماشین صنعتی برابر فرض می شدند.

 

 

حرکت به سمت سیستم کارخانه ای

در این دوران توانمندسازی، مفهومی قابل درک نبود و توجه به مکانیزه نمودن کار، باعث انسان زدایی افراد از کار می گردید و در اولویت امور قرار داشت.  در خلال قرن نوزدهم افراد نوعاً برای کار در صنایع بومی و کارخانه های جدیدی که پدید آمده بود استخدام می شدند. در این زمان حرکت به سمت سیستم کارخانه ای قوت بیشتری گرفت.

 

 

بکارگیری گسترده تکنولوژی

بکارگیری گسترده تکنولوژی، مهارت زدایی از کارگران، رشد سریع اقتصادی، رشد سازمانی، سرمایه داری انحصاری و رشد بوروکراسی از ویژگی های این دوران می باشد. در این عصر افراد تا حد اجزا قابل تعویض ماشین تنزل یافتند. در واقع مدیریت حاکم، پاسخی به این سوال بود که چگونه می توان کارگران را به بهترین شکل کنترل نمود.

 

با پیشرفت  تکنولوژی این فرصت مهیا شد تا کنترلی که قبالً بوسیله رویه های سازمانی صورت می پذیرفت، بوسیله تکنولوژی جایگزین گردید

 

 

انقضاء قوانین

اما در خلال این دهه کارگران به واسطه انقضاء قوانین استخدامی ظالمانه و قانونی شدن اتحادیه های تجاری و کارگری، قدرت بیشتری گرفتند. فریدمن از جمله کسانی بود که به تغییر نگرش سنتی منابع انسانی دامن زد. به نظر وی، کارکنان فاقد مهارت از طریق استراتژی کنترل مستقیم اداره می شوند.

 

استراتژی استقلال توام با مسئولیت

در حالیکه استراتژی استقلال توام با مسئولیت برای کارکنان ماهر به کار گرفته می شد. در واقع از نظر وی “کارکنان ماهر عموماً خود تنظیم هستند و به میزان کمتری مشوق های مادی واکنش نشان می دهند. این امر از مزایای نگرش عمیق کارکنان ماهر نسبت به شغل خود می باشد.” از طرف دیگر مگ گریگور، با نظریه انسان دو ساحتی خود به تقویت این نگرش کمک نمود. این گونه تحرکات سرآغازی برای شکل گیری نهضت روابط انسانی قرار گرفت.

 

توانمندسازی در دوران نهضت روابط انسانی

توانمندسازی در دوران نهضت روابط انسانی کانون توجه صاحب نظران مدیریت بشمار می رفت. مسائلی مانند رضایت، غنی سازی شغل و رهبری دموکراتیک مطرح شد و توانمندسازی کارکنان به عنوان یک هدف مهم و حیاتی در سازمان مطرح گردید. زیربنای هر یک از مطالعات توانمندسازی مفاهیمی چون تجربه فرد در خود۶ کنترلی  ، اهمیت دادن به مهارت فرد در کار و برای انجام کار آزادی داشتن مد نظر قرار می گرفت. در این دوره دانشگاه ها و مکاتب علمی بر جنبه های انسانی کار تمرکز کردند و جنبش روابط انسانی را تقویت نمودند.

 

 

 نیاز به تغییرات بنیادین

 نیاز به تغییرات بنیادین در این دوران چالش هایی را رودرروی سازمان های افراطی قرار داد. همچنین تقاضا برای توزیع مجدد قدرت در میان سطوح مختلف سلسله مراتب سازمانی بر مبنی مشارکت به وجود آورد. حرکت  های چون کیفیت زندگی کاری، مشارکت مستقیم کارکنان، هموارسازی ساختار سازمانی، تشکیل تیم های کاری، حذف قوانین و مقررات و . . . در خالل دهه های ۱۹۸۰ و۱۹۷۰ به موضوعات روز مدیریت جهت توانمند نمودن کارکنان مبدل گردید.

 

“پدیده” و یا “خارج از تصور”

نتایج برخی از این کارها تا حدی بود که آن را “پدیده” و یا “خارج از تصور” قلمداد نمودند. چرا که غیبت از کار کاهش یافت، کیفیت محصول بهبود پیدا کرد و بهره وری در سازمان ها بین ۷۱ تا ۰۱ درصد رشد نمود. اوج بکارگیری اصطالح توانمندسازی در این برهه از زمان بود. در اواخر دهه ۶۹۳۱ توانمندسازی در شکل جدیدی و از این منظر که یک زمینه سیاسی، اقتصادی دارد، نگرشی متفاوت از اشکال دهه های قبل را ارائه نمود که منجر به توسعه ادبیات آن گردید.

 

 

مقاله: عاطفه رئیسی
کارشناس ارشد مدیریت دولتی گرایش منابع انسانی،دانشگاه آزاد واحد تهران شمال 

منبع: www.setsite.ir

همین خبر در گوگل

مجموعه مقالات بازاریابی و فروش

پیشینه تاریخی توانمندسازی

 

پیشینه تاریخی توانمندسازی
5 (100%) از 1 رأی
0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟
در گفتگو ها شرکت کنید.

دیدگاهتان را بنویسید